Sharewelli eesmärk on pakkuda ettevõtetele universaalset platvormi kasutajate testimiseks. Ettevõtetel on testi loomisel, sihtrguprupi valimisel või testijate selekteerimisel palju võimalusi.

Üks eeliseid on erinevad valikud testide loomisel. Lisaks tavapärastele modereeritud kasutajatestidele pakub Sharewell testide loojatele võimaluse käivitada modereerimata teste.

Millised on nende kahe meetodi erinevused? Võrdleme modereeritud ja modereerimata kasutajateste.

Modereeritud kasutaja testimine ehk intervjuu

Selline kasutajakogemuse testimine on tavalisem. Testid viiakse läbi isiklikult, osalejaid värvatakse testis osalema ning kutsudes neid vajadusel kohale. Selleks on vaja leida sobiv aeg testijatele, salvestada nende seanss ja lvestleb nendega moderaator, kes juhib seansi kulgu, esitab lisaküsimusi jne.

Kui tegemist on modereeritud testimisega ehk intervjuuga, on testkasutajate suhtlemisel protsessis suur osa, mis loob omakorda väärtust tulemusele.

For example, you have the luxury of asking follow-up questions. Also, you can help the participants throughout the process if they get stuck on some tasks or have some questions themselves. The moderator also has first-hand experience with how testers complete tasks.

Näiteks saate esitada järelküsimusi. Samuti saate osalejaid kogu protsessi jooksul aidata, kui nad mõne ülesandega jänni jäävad või neil on endal küsimusi. Moderaatoril on ka vahetu kogemus testijate ülesannete täitmisega.

Üldiselt annavad modereeritud testid võimaluse saada lisateavet kohapeal ja moderaator saab protsessi käigus vastavalt reageerida. Teisest küljest on selline testimine kulukam. Mitte ainult rahalisest küljest, vaid ka aja aspektist. Osalejate ajakava koostamine võtab aega, moderaatorid saavad tavaliselt ainult üks-ühele intervjuusid teha ja testide seadistamine võtab kauem aega. Modereerimata kasutajakogemuse testimine lahendab need takistused.

Learn how to create moderated test.

Modereerimata kasutajakogemuse testimine

Ilma moderaatorita saavad testijad sooritada teste alati siis, kui neil on selleks sobiv aeg. Pole vaja ajakava koostada, sest kõike saab teha veebis. Seda silmas pidades on testi koostajal juurdepääs osalejatele kõikjal maailmas. See on eriti hea siis, kui ettevõte plaanib siseneda uuele turule või riiki, samas aga puuduvad vahendid isiklikuks testimiseks välismaal.

Lisaks on kulud väiksemad, kuna pole vaja luua füüsilist asukohta, hankida salvestusvahendeid ning isegi vajadusel osalejaid transportida. Testijad peavad osalemiseks kulutama vähem aeg, seega on kulud madalamad kui modereeritud kasutajatestide kulud.

 

You can easily hire users for your tests

Samas on sellel mõned miinusküljed. Näiteks võimalust esitada järelküsimusi. Keegi ei saa reaalajas reageerida ja testi äbiviijad ei saa testijaid toetada peale eelnevalt antud juhiste. Seepärast peaksid juhised olema lihtsalt ja üheselt mõistetavad.

Oleme modereerimata kasutajatestimist käsitlenud eelmises blogipostituses, kus vaatasime mitte ainult selle meetodi puudustele, vaid ka eelistele. Selgitame, kuidas modereerimata kasutajateste on lihtsam läbi viia, anname ülevaate kuidas tulemusi automaatselt analüüsida. Postituse leiate meie blogist..

Learn how to create unmoderated test.

Nende meetodite võrdlemine

Modereeritud testid nõuavad rohkem aega, kuna osalejaid intervjueeritakse ükshaaval. Nende ajastamine on aeganõudev, kuid samas on siiski võimalus kohapeal rohkem küsimusi esitada, vajadusel osalejaid aidata ja testijatega põhjalikult tutvuda, et teada saada rohkem, kui esialgu planeerisite.

Modereerimata teste on lihtsam teostada. Läbiviijad saavad kiiresti tagasisidet mitmelt testijalt ja seda kõike online’s. Kõik automaatselt salvestatakse ja Sharewell aitab andmeid automaatselt analüüsida.

Kuidas ettevõtted neid meetodeid kasutavad?

Kui võrrelda modereeritud ja modereerimata kasutajatestimist, siis meie kogemus näitab, et ettevõtted kasutavad kasutajavoogude kohta teabe kogumiseks peamiselt modereerimata teste. See on toonud häid tulemusi, kuna salvestatud seansside abil saavad testi loojad näha, kuidas testijad nende veebilehel tegutsevad, kuidas nad lehtedel ringi liiguvad ja küsimustele vastavad.

Läbiviijad saavad oma veebilehtedel probleemsed osad täpselt kindlaks teha ja vajadusel neid parandada.

Modereeritud testid on prototüüpide testimisel väga kasulikud. Info kogumine on võtmetähtsusega, kuna toode on alles arendusjärgus ja kasutaja panus on väga väärtuslik. Osalejad saavad vastata järelküsimustele ja anda ülevaate sellest, kuidas toode või teenus saab neid tulevikus aidata. Samuti, millised osad on neile kasulikud ja millised on segadust tekitavad. Üldiselt suurepärane võimalus koguda ideid ja teadmisi ning kuidas jätkata.

Kasutajakogemuse testis osalejate tagasiside tõlgendamine on erinev ja taandub testi loojate esitatud küsimustele. Ükskõik, kas nad vajavad konkreetseid vastuseid juba olemasolevale tootele või peavad koguma värskeid ideid, peavad testi koostajad valima välja neile sobiva testimismeetodi.

Automaatne analüüs on annab lisaväärtust modereerimata testidele. Minnes sügavamale analüüsis annab võimaluse arusaada olulisi ideid, mis seni võib olla jäänud tähelepanuta. See omakorda leida uusi eesmärke.

Testimismeetodi valimine taandub sellele, mida on vaja testida. Samuti, kui palju ressursse on ja kui palju aega on testi koostaja valmis panustama.

Loodetavasti annab see blogipostitus lihtsa ülevaate sellest, kuidas modereeritud ja modereerimata testid ehk kasutaja intervjuud erinevad ning millal peaksid testi loojad neid kasutama. Mõlema meetodi testkasutajate leidmine võib samuti olla tüütu ülesanne.

Sharewell already maintains more than 20 000 test users on its platform. We are happy to help businesses find their real-world customers and gather valuable feedback about their products.