The European Regional Development Fund is helping Sharewell Group OÜ with a start-up grant of €15,500, the purpose of which is to develop Sharewell’s marketing activities and team, job creation, company development in creating a platform.

Euroopa Regionaalarengu Fond aitab Sharewell Group OÜ-d läbi starditoetuse 15 500€-ga, mille eesmärk on arendada Sharewell’i turundustegevusi ja meeskonda töökohtade loomist, ettevõtte arengut platvormi loomisel.