Anastasiia Paskar sierpień 15

Jak przekształcić badania z udziałem użytkowników w wartościowe dane

Technologia wykorzystana do zbudowania strony odgrywa ważną rolę w doświadczeniach użytkowników, ale zajmuje drugie miejsce w stosunku do treści i designu. Treść jest tym, co sprawia, że użytkownicy wracają, a design przykuje uwagę użytkownika od samego początku. Badania użytkowników są kluczowym elementem procesu. Bez nich, po prostu strzelasz w ciemno.

Wybór metody badań z użytkownikami

Zanim zaczniesz zbierać dane, a następnie je wdrażać, musisz zdecydować, w jaki sposób zamierzasz je pozyskiwać. Idealny proces badania z użytkownikami w Codal obejmuje ankiety, wywiady, persony, obserwacje na miejscu i testy użyteczności. To zdrowy koktajl technik, który pozwoli Ci poznać potrzeby, bolączki i opinie prawdziwych użytkowników.

Od danych surowych do danych użytecznych

Kiedy kończysz swoje badania, Twoje biurko może być pokryte karteczkami samoprzylepnymi, dokumentami i badaniami użyteczności. To są właśnie surowe dane. Surowe dane są dobre, ale są mało przydatne, dopóki nie zostaną przekształcone w użyteczny format. Słowem kluczowym jest tu "użyteczny". Oznacza to wyjście poza akt tworzenia kompilacji rzeczy, które widzisz i wyciągania wniosków. Jak więc oddzielić to, co widzisz, od tego, co wiesz? Odpowiedź brzmi: analiza i synteza.

Analiza odnosi się do aktu definiowania i kategoryzowania zebranych danych. Synteza natomiast, odnosi się do czynności polegających na posunięciu danych o krok dalej, poprzez wygenerowanie spostrzeżeń, które można wykorzystać do prognozowania potrzeb użytkowników docelowych.

Wynik analizy i syntezy musi zostać przedstawiony w taki sposób, aby ułatwić jego praktyczne wykorzystanie. W tym miejscu do gry wkraczają persony, mapy podróży użytkownika i mapy pokrewieństwa.

Persony

Persony to narzędzia, które przedstawiają cele i frustracje fikcyjnych, ale zarazem reprezentatywnych użytkowników. Persony są wartościowe tylko wtedy, gdy odzwierciedlają rzeczywiste dane, dlatego powinny być opracowane po zebraniu, uporządkowaniu i podsumowaniu wszystkich danych. Założenia, które przyjmujesz na temat swoich użytkowników lub klientów, często okazują się błędne. Jeśli korzystasz z tych założeń do tworzenia person, możesz zupełnie niewłaściwie przedstawić potrzeby swoich odbiorców. Prawdziwą sztuką jest wykorzystanie ich w trakcie procesu. Pamiętaj aby zawsze mieć pod ręką swoje persony. 

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć persony, ten wzór pomoże Ci na początkowym etapie badań.

Persona 1: Anita, Projektantka UX

  • Imię i nazwisko: Anita Soler
  • Zawód: Projektantka UX
  • Demografia: 50 lat, wcześniej mieszkała w Boston, Massachusetts, ale przeprowadziła się do San Pedro, CA w związku z nową pracą w firmie start-up. Wysoki poziom dochodów. Mężatka, czwórka dzieci.

Historia Anity 

Anita jest projektantką UX w raczkującej firmie zajmującej się marketingiem cyfrowym, której celem jest stworzenie optymalnego poziomu interakcji, połączonego ze świetnymi strategiami marketingowymi pomiędzy użytkownikami, a ich produktem. Z uwagi na to, że doświadczony pracownik taki jak Anita, jest niezwykle potrzebny w nowej organizacji, jej szef ma wysokie oczekiwania wobec Anity i jej możliwości.

Jakie wyzwania stoją przed Anitą: 

Ponieważ Anita jest nowa na stanowisku, jest jej niezwykle trudno przeprowadzać badania z użytkownikami, przy ograniczonych zasobach. Pomimo tego, że potrafi zbierać i analizować dane, nie dostała żadnych wskazówek, instrukcji ani odpowiednich zasobów w nowym obszarze jej pracy. 

Czego Anita potrzebuje: 

Anita nie chce po raz kolejny zmieniać pracy, z uwagi na to, że przemieszczanie się z czwórką dzieci nie jest łatwe. Chciałaby móc szybko przeprowadzać badania, przy minimalnym koszcie jako że firma dopiero zaczyna się rozwijać. Może śmiało sięgnąć po ankiety online, które są niedrogą metodą badawczą lub spróbować grup fokusowych, które są nieformalnymi sesjami dyskusyjnymi z udziałem użytkowników. 

Przy każdej decyzji, którą podejmujesz, odwołuj się do jeden ze swoich person. W tym przykładzie, Anity, zadaj sobie pytanie, "Jak to pomoże Anicie rozwiązać jej problem?". Jeśli coś nie jest pomocne dla któregokolwiek z Twoich docelowych użytkowników, funkcja jest prawdopodobnie niepotrzebna.

Mapa Podróży Użytkownika

Persony opisują typowe potrzeby, frustracje i motywacje danego typu użytkownika. Natomiast Mapy Podróży Użytkowników, opisują typowe scenariusze i zadania, przez które przechodzą użytkownicy, oraz ścieżki które wybierają, aby je zrealizować.

Mapy Podróży Użytkowników mogą być wykorzystane do osiągnięcia dwóch różnych celów:

  1. Zilustrować aktualny sposób wykonania zadania
  2. Zobrazować nowy, pożądany sposób wykonania zadania

Jest to przydatne, nie tylko jako punkt odniesienia podczas procesu projektowania, ale także podczas uzasadniania decyzji projektowych udziałowcom. Podobnie jak w przypadku person, w User Journey chodzi o to, by odwoływać się mocno i często. 

Mapy pokrewieństwa

Mapy pokrewieństwa to proces organizowania idei we wspólne relacje. Są one doskonałym sposobem na syntezę danych, pochodzących z zapytań kontekstowych i ankiet. Kiedy kategoryzujesz dane, pojawiają się wzorce, nawet wtedy, gdy się ich nie spodziewasz. Wzorce te, można wykorzystać do wygenerowania unikalnych spostrzeżeń. Jednym z najczęstszych błędów jest ignorowanie potrzeby reorganizacji swoich map. Nie wszystkie pokrewieństwa są tak głębokie, jak się wydaje. Czasami trzeba wyrzucić swoją analizę i pozyskać nowe wyniki. Im więcej tematów możesz zidentyfikować i przypisać do czynników przyczynowych, tym lepsze będą Twoje mapy pokrewieństwa. 

Użytkowe dane oznaczają użytkowy design

Persony, mapy podróży użytkownika i mapy pokrewieństwa to strategiczne i nastawione na realizację celów narzędzia. Pozwalają skupić się na użytkowniku, aby podejmować i bronić decyzji podczas różnych procesów. Poświęcenie czasu na przeprowadzenie badań i analiz pomoże Ci zmierzyć efektywność, a także zapewnić lepszy produkt końcowy. Gdy już pozyskasz mnóstwo użytecznych danych, możesz przekazać je reszcie zespołu.

Dowiedz się jak Sharewell pomaga przekształcić dane badawcze w użyteczne spostrzeżenia!