Anastasiia Paskar październik 10

Jak firma zajmująca się tworzeniem CV poradziła sobie z problemami z użytecznością przy użyciu Sharewell? Studium przypadku

Największy w Polsce serwis internetowy związany z rynkiem pracy borykał się z problemami użyteczności. Poprawy wymagało m.in. działanie poszczególnych elementów, nawigacja, przejrzystość treści. Naukowcy odpowiedzialni za rozwój produktu wykorzystali Sharewell. Platforma umożliwiająca rekrutację bezstronnych użytkowników do badań użyteczności oraz prowadzenie zdalnych badań z użytkownikami w dwóch opcjach, za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

Założenia i cele

 • Odkryć nowe możliwości, poprawić użyteczność strony internetowej
 • Zdobycie szerszej wiedzy na temat użytkowników i ich potrzeb
 • Uzyskiwanie informacji o nieodkrytych problemach użytkowników

Metryki użyteczności

Zespół badawczy skupił się na opisowej ocenie zachowań użytkowników bezpośrednio w środowisku aplikacji . Dzięki temu, że interfejs był już wcześniej testowany - nie sprawiał użytkownikom najmniejszych kłopotów.

Badanie przyczyniło się do prawidłowej oceny poszczególnych elementów, nawigacji i przejrzystości treści. 

Metodologia: badania zdalne 

Zdalny test użyteczności to badanie prowadzone na ściśle określonej grupie użytkowników korzystających ze swoich komputerów lub smartfonów. Współdzielony jest ekran, dźwięk i głos. Wykorzystując panel rekrutacyjny Sharewell, stworzenie takiego testu z wybraną grupą respondentów to zaledwie 5 minut, w przypadku testu niemoderowanego. Lub 48h w przypadku testu moderowanego, opartego na wywiadzie. Co więcej, dzięki aplikacji mobilnej Sharewell, testerzy będą odpowiadać na Twoje pytania, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie są ich potrzeby czy motywacje. A to najprawdopodobniej wpłynie na przysłowiowe "5 minut" Twojej firmy.

Aplikacja mobilna Sharewell jest dostępna zarówno na AppStore i Google Store.

Scenariusz i zadanie

Scenariusz skupiał się na zbadaniu ścieżki krytycznej konstruktora CV, od momentu wejścia użytkownika do narzędzia do momentu pobrania dokumentu. Obejmował on takie kroki jak:

 • Ocena wypełnienia danych osobowych
 • Badanie formularza z doświadczeniem zawodowym i wykształceniem
 • Przechodzenie przez kolejne kroki aż do osiągnięcia widoku "Sprawdź i pobierz"
 • Testowanie możliwości pobrania dokumentu i reakcji uczestników badania

Badanie zakończyło się ankietą, w której pytano:

 1. Jakie było najgorsze doświadczenie podczas tworzenia dokumentu?
 2. Które aspekty warto poprawić?
 3. Co spodobało się Ci się w testowanym kreatorze?

Użytkownik miał również możliwość dodania kilku słów od siebie. Poza odpowiedziami na pytania, poruszającymi powyższe kwestie.

Przeprowadzanie testu zdalnego

Wielki zespół badawczy przeprowadził test w trzech etapach:

 • Test na jednym użytkowniku w celu sprawdzenia poprawności scenariusza przy testach niemoderowanych
 • Test na 5 użytkownikach
 • Test na kolejnych 5 użytkownikach z rozszerzeniem scenariusza

Wyniki

Uczestnicy wykonali wszystkie zadania w 100 procentach przypadków. Analizując więc nagrania pod kątem zachowań użytkowników, w tym zachowań werbalizowanych, zespół badawczy był w stanie uzyskać wiele obserwacji i hipotez. Będzie to dalej przetwarzane w ramach procesu "Insights" produktu wewnątrz ich firmy.

Już dziś zacznij prowadzić efektywne testy użyteczności z uczestnikami z całego świata razem z Sharewell.