Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja w dniu 10 stycznia 2022 roku

Kim jesteśmy

Sharewell Group Ltd jest estońską firmą prywatną z siedzibą w Tallinie, Estonia i działającą pod tym samym adresem. Sharewell Group Ltd ("Sharewell" lub "my" lub "nasz" lub "nas") jest właścicielem i kontroluje usługi Sharewell i zapewnia dostęp do strony internetowej Sharewell, pod adresem URL: https://www.sharewell.eu i wszystkich subdomen w domenie https://www.sharewell.eu i powiązanych właściwości ("Witryna"), oprogramowania, danych i materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny ("Usługi" lub "Właściwości").

Sharewell zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika i utrzymuje globalną Deklarację prywatności regulującą prywatność informacji gromadzonych przez Sharewell i jej podmioty na całym świecie za pośrednictwem stron internetowych i innych środków. Użytkownicy serwisu, którzy są mieszkańcami Unii Europejskiej, mogą być pewni, że ich dane osobowe są traktowane z najwyższą starannością, ponieważ Sharewell przestrzega wymogów określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (dalej "RODO") z mocą obowiązującą od 01.05.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje uzyskane od osób uczestniczących w naszych Testach Użytkowników ("Testy Użyteczności").

Co to jest Sharewell i jak to działa?

Sharewell to platforma, która dostarcza wydawcom aplikacji, projektantom i deweloperom (od teraz "Badaczom") narzędzia do tworzenia i przeprowadzania badań UI/UX (od teraz "User Tests") z prawdziwymi użytkownikami (od teraz "Testerami") na prototypach ich aplikacji, czyli przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji.

Istnieje wiele różnych sposobów dystrybucji Testów Użyteczności:

W przypadku aplikacji, która jest już opublikowana, a Badacz chce przetestować zmiany lub nowe funkcjonalności, Testy Użyteczności mogą być skierowane do Testerów:

 1. Poprzez aplikację, bezpośrednio do prawdziwych odbiorców aplikacji
 2. Poprzez link internetowy wysłany pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Facebooka

Dla nowej aplikacji, jeszcze nie opublikowanej:

 1. Poprzez łącze internetowe rozprowadzane do grupy użytkowników

Opis testu użyteczności, który otrzymujesz

Test użyteczności, który otrzymujesz, nie jest prawdziwą aplikacją, ale raczej symulacją prawdziwej aplikacji. Składa się on tylko z obrazów, które są połączone ze sobą. Nie posiada żadnych rzeczywistych funkcji. Tak więc, żadne rzeczywiste działania nie będą miały miejsca, gdy jesteś w tym środowisku symulacji aplikacji.

Zanim rozpoczniesz test użyteczności, otrzymasz zadanie. Gdy tylko wykonasz czynność, która jest związana z wykonaniem tego zadania, test zostanie zakończony.

Podczas poruszania się w środowisku Testu Użyteczności, wszystkie rodzaje przycisków, takich jak Share, Follow, Save, Like, Bookmark, Login, Reset, Cancel, Pay itp. i wszystkie rodzaje pól, takich jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail e.t.c są fałszywe, a zatem nie prowadzą do żadnych rzeczywistych działań. W żadnym wypadku ta symulowana aplikacja nie połączy się z żadną aplikacją sieci społecznościowej ani z żadną inną aplikacją w Twoim smartfonie, i w żadnym wypadku ta symulowana aplikacja nie zapisze żadnego rodzaju tekstu, który możesz wpisać. Jeśli w procesie wykonywania zadania, zostaniesz poproszony o wypełnienie pola tekstowego, takiego jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, itp. Tekst, który wprowadzisz zostanie nagrany.

Po zakończeniu mogą nastąpić maksymalnie trzy sesje fakultatywne, w których mogą Państwo chcieć uczestniczyć:

 1. Możesz zostać poproszony o podanie danych demograficznych lub cech życiowych, takich jak płeć, grupa wiekowa, osobiste zainteresowania itp.
 2. Możesz zostać zapytany o swoją opinię na temat testowanej aplikacji, odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszu wielokrotnego wyboru.
 3. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail i/lub imienia, które zostaną przesłane do Badacza w przypadku, gdy Badacz przeprowadza losowanie Nagrody lub po prostu oferuje Użytkownikowi nagrodę.

Pominięcie powyższych sekcji nie ma wpływu na wyniki Testu Użyteczności ani na fakt, że został on pomyślnie ukończony.

Odtwarzanie treści testów użytkownika przez testera i kwestie pokrewne

Należy pamiętać, że Testy Użyteczności przedstawione Państwu są tworzone przez klientów Sharewell (Badaczy), którzy są właścicielami wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Ponadto Testy Użyteczności mogą zawierać informacje o działalności Naukowca, które Naukowiec traktuje jako poufne i wrażliwe. Nieuprawnione ujawnienie takich informacji biznesowych może spowodować poważne szkody dla działalności Naukowca. W związku z powyższym, akceptując niniejsze warunki korzystania z Serwisu oraz politykę prywatności, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał, kopiował, reprodukował ani upubliczniał (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych) Testów Użytkownika i ich treści, które mogły zostać mu przedstawione, gdyż działania te mogą stanowić naruszenie praw osób trzecich chronionych przepisami prawa.

Withdrawal of balance

W przypadku, gdy Badacz oferuje Testerowi zapłatę za jego udział w Teście Użytkownika, stosuje się następującą politykę:

 1. The balance withdraw  is open to people who provide their complete profile information and after completing the task to the prototype app, survey or test.
 2. Sharewell nie ponosi odpowiedzialności za wpisy nie mogą być dostarczone lub wprowadzone z jakiegokolwiek powodu technicznego lub innego.
 3. Wypłata salda może nastąpić, gdy suma na koncie Użytkownika Testowego osiągnie 25 eur.
 4. Przekazanie płatności na konto zwycięzcy nastąpi w ciągu tygodnia od daty losowania.
 5. Sharewell będzie korzystać i dbać o wszelkie dane osobowe, które dostarczasz do niego, jak opisano w niniejszej polityce prywatności. 

Prawo właściwe i pozostałe

Niniejsza Umowa i jej interpretacja podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem estońskim, a strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów miasta Tallin. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki

Sharewell zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy lub zmienić lub zakończyć swoje usługi w dowolnym momencie według własnego uznania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że będzie regularnie przeglądać obecną Umowę. Jeśli zdecydujesz się kontynuować korzystanie z usług Sharewell po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach, będzie to oznaczało, że w pełni i bezwarunkowo zaakceptowałeś wyżej wymienione zmiany w niniejszej Umowie.