Recruit participants for user research.
Elita Freiberga luty 23

Pozyskanie do badań jakościowych osób, do których trudno dotrzeć.