Sharewell on uuendanud oma platvormi kasutaja uuringute koostamisel: me oleme lisanud kolm uut blanketti ehk vormi läbiviimaks kasutajauuringuid.

Uuringu läbiviijad, disainerid, e-poe haldajad saavad hõlpsamini planeerida uuringute koostamist.

Uutelt vomidelt leiab ettevalmistatud stsenaariumid ning küsimused, mis aitavad kiirendada uuringu planeerimist.

Etteantud vormid ja stsenaariumid on koostanud UX professionaalid oma varasemate kogemuste põhjal.

Läbiviimaks oma järgmist uuringut, saab valida kolme vormi vahel: ettevõtte veebilehe uuring, e-poe uuring, maandumislehe uurin. Lisaks on olemas ka kliendi persoona uuringu blankett.

Each of these three are useful for different website types. Let’s take a look at each template individually:

Ettevõtte kodulehe testimise vorm

Käesolev vorm on mõeldud läbiviimaks uuringut ettevõtte kodulehele. Uuringu eesmärk on hinnata, kui keeruline on veebilehe külastajal kodulehel navigeerida, leida pakkumisi või mõista mida üldse ettevõte pakub oma kliendile. Uuringu tulemusena näeb ja kuuleb salvestust, kuidas klient mõistab mida kodulehel pakutakse, kui lihtsalt ta suudab täita kontaktivormi või vajavad nad lisainfot hoopiski.

Lisaks saate teada, kuidas kasutajad teie kodulehel navigeerivad, kuidas nad kasutavad otsingumootorit või mil hetkel ja kuidas proovivad saada ühendust ettevõttega, kui neil tekib probleeme. See uuring annab teile ülevaate sellest, kui lihtne on kasutada teie kodulehte, seda just kliendi vaatenurgast. Peamine, sealt saab aru, kas on kliendi jaoks mingeid takistusi, sest koduleht peab olema arusaadav ning lihtsasti kasutatav.

Kodulehe uuring koosneb 8 küsimusest ja stsenaariumist. Et saada võimalikult hea tulemus, siis uuringus võiks osaleda vähemalt 10 testijat, kes vastavad sinu kliendi profiilile.

Millist tagasisidet võib oodata sellel uuringul?

  • Osaleja esmamulje ning ülevaade kodulehele;
  • Saad aru, kas testis osalejad saavad aru väärtuspakkumisest;
  • Kas osalejat paelub sinu kodulehe sõnum või ei tekita huvi;
  • Näed, kui lihtne on kasutada sinu kodulehte.

Kõiki uuringu parameetreid saab kohandada. Vorm ehk blankett täidab ära küsimuste või stsenaariumite väljad, kuid neid saab kohandada ja muuta vastavalt oma soovile.

E-shop UX validation template

Antud vorm võimaldab näha kuidas teie e-pood tundub tavalise tarbija jaoks. Lisaks kuidas kasutajad reageerivad erinevatele ostuprotsessi osadele, on see siis toote leidmisel, andmeväljade täitmisel või ostu vormistamisel. See annab võimaluse ka näha, kas tarbijal tekib probleeme näiteks toodete leidmise, nende tooteinfo lugemise või otsingumootori kasutamisega.

Käesolev test ise koosneb 6 küsimusest ja stsenaariumist. Soovitav on kasutada vähemalt 5 osalejat testil valideerimaks e-poodi, kuna viie kasutajaga selgub juba 80% kasutus probleemidest. Lisaks kasutamisele ja ülevaadetele saab teada, mis tarbijale meeldib, mida saaks muuta ning nende üldhinnangut lehele kui tervikule.

Landing page validation template

Maandumislehe valideerimise uuringuvorm on teistest lühem, kuna maandumislehtede funktsioon on lihtsam ja sõnum kühem. Müügiargumentide parandamiseks on vaja mõista, kuidas maandumislehel esitletud sõnum või toode teie sihtrühma otsust mõjutab.

Uuringus on 4 küsimust ja stsenaarium, mille põhjal tarbijad jagavad oma arvamusi maandumislehe sõnumi kohta ja kuidas nad sellest aru saavad, või läbides kasutaja teekonda ning hinnates kogu kogemust.

Üldjuhul piisab kuni 15 osalejast uuringus, et saada piisavalt vastuseid ja erinevaid vaatenurki.

Erinevate kasutajakogemuse uuringute võrdlus

Kodulehe uuring E-poe uuring Maandumislehe uuring
Kodulehe ülevaade ja üldine hinnang Kodulehe ülevaade ja üldine hinnang Kodulehe ülevaade ja üldine hinnang
Teenuste/funktsioonide ülevaade Toodete lehitsemine ja ülevaade Sõnumi ja pakkumise mõistmine
Sõnumi ja pakkumise mõistmine Ostu protsessi mõistmine Lehe sõnumi hinnang
Veebilehe kasutamise hinnang Veebilehe kasutamise hinnang  

Kõik kolm kasutajakogemuse hindamise vormi aitavad sul mõista kasutaja esmamuljet ning mis neile on oluline.

Kodulehe ja e-poe vormid aitavad hinnata veebilehe kasutamist: kas menüü on lihtsasti mõistetav, kas otsing töötas nii nagu kasutaja ootas ning kas vajalik info oli leitav. Maandumislehe uuring aitab selgitada kui kerge on tarbijal mõista pakkuja sõnumit, kuidas see neile meeldib või mis on puudu.

 

Järeldus

Uuringuvormid on hea abivahend muutmaks kasutajauuringu tegemine lihtsamaks. Eeltäidetud väljadel tuleb ainult muuta soovitav link ning vajadusel täiendada küsimusi. Kui oled esmakordselt läbi viimas uuringut, siis soovitame alustada eeltäidetud vormidega, kuna see aitab mõista millised on olulised küsimused, et saada võimalikult kvaliteetne tagasiside. Nagu eelnevalt mainisime, on need vormid koostatud UX professionaalide poolt, lähtudes oma kogemustest. Tulevikus lisandub uusi vorme, mis aitavad tõhusamalt läbi viia muid erialaseid kasutajauuringuid.